การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2560 ขอให้ผู้ที่จะเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี กรุณางดน้ำ อาหาร ยา และเครื่องดื่ม ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป

เอกสารประกอบ :
[ ดาวน์โหลด ]
โพสโดย :
หน่วยงาน :
เมื่อวันที่ :